Prémie za riziko splatnosti

(Maturity Risk Premium)

Riziko spojené s nejistotou vývoje úrokové sazby. Čím delší je doba do splatnosti, tím vyšší prémie je požadována.

Další pojmy