Prémie za riziko selhání

(Default Risk Premium)

Dodatečný výnos požadovaný věřitelem jako kompenzace za riziko nesplacení jeho pohledávky.

Další pojmy