Prémie za likviditní riziko

(Liquidity Risk Premium)

Dodatečný výnos požadovaný investory u investic do cenných papírů, které nemohou být konvertovány do hotovosti s rozumnou mírou přesnosti odhadu času a ceny.

Další pojmy