Prémie (opční)

(Premium (options))

Cena určená nabídkou a poptávkou na trhu, kterou kupující musí zaplatit prodejci (vypisovateli) kupní nebo prodejní opce.

Další pojmy