Překlenovací úvěr

(Bridge loan)

Krátkodobý úvěr poskytnutý před očekávaným středně nebo dlouhodobým financováním.

Další pojmy