ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Překlenovací financování

(Bridge financing)

Označuje dočasné financování za účelem konsolidace pozice před poskytnutím dlouhodobého financování.

Další pojmy