Překlenovací financování

(Bridge financing)

Označuje dočasné financování za účelem konsolidace pozice před poskytnutím dlouhodobého financování.

Další pojmy