ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Přehřátá ekonomika

(Overheating)

Pojem označující ekonomiku, která expandovala tak rychle, že se ekonomové obávají růstu inflace.

Další pojmy