Předkládající banka

(Presenting bank)

Banka, která předkládá požadavek na platbu do jiné banky. Předkládající banka může například předložit šek jiné bance a přijmout platbu.

Další pojmy