Předem prodaná emise

(Pre-sold issue)

Emise cenného papíru, zejména dluhopisu, která je zcela rozprodána ještě před jeho skutečným vydáním a před zveřejněním všech příslušných údajů, zejména ceny nebo výnosu.

Další pojmy