Předčasné splacení

Zaplacení dlužné částky ještě před ukončením trvání smlouvy resp. před stanoveným termínem splatnosti.

Další pojmy