Předběžný prospekt emitenta

(Preliminary prospectus)

První dokument vydaný emitentem nové emise případným budoucím investorům.

Další pojmy