ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Předběžný prospekt emitenta

(Preliminary prospectus)

První dokument vydaný emitentem nové emise případným budoucím investorům.

Další pojmy