Přecenění aktiv

(Revaluation of assets)

Změna hodnoty aktiv, která je obvykle zobrazena na rezervním účtu s rozdílem mezi původní a novou hodnotou.

Další pojmy