Praní špinavých peněz

(Money laundering)

Aktivity, jejichž cílem je zcela nebo zčásti zakrýt povahu, lokaci, zdroj, vlastnictví nebo kontrolu peněz (může jít o měnu nebo její ekvivalenty, např. šeky, elektronické převody atd.) s cílem vyhnout se požadavkům na vykazování stanovených národními zákony nebo za účelem zakrýt fakt, že peníze byly získány nelegálním způsobem.

Další pojmy