E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Pracovní kapitál

(Working capital)

Pracovní kapitál zahrnuje veškerá krátkodobá aktiva držená pro současné použití v podnikání, bez krátkodobých částek dlužených třetím stranám. V účetnictví se obvykle popisuje jako oběžná aktiva mínus krátkodobé závazky.

Další pojmy