Pracovní kapitál

(Working capital)

Pracovní kapitál zahrnuje veškerá krátkodobá aktiva držená pro současné použití v podnikání, bez krátkodobých částek dlužených třetím stranám. V účetnictví se obvykle popisuje jako oběžná aktiva mínus krátkodobé závazky.

Další pojmy