Pozitivní výnos

(Positive carry)

Situace, kdy jsou náklady zapůjčení peněz na nákup cenných papírů menší než výnos z těchto cenných papírů.

Další pojmy