Pozastavení plateb

(Suspension of payments)

Oznámení věřitelům o tom, že dlužník není schopen splácet své dluhy. Společnost může pozastavit platby v případě vydání prohlášení o tom, že pozastavuje své aktivity a že bude rozpuštěna.

Další pojmy