Povinnost následného vzdělávání se letos týká téměř 40 tisíc pojišťovacích zprostředkovatelů

  • 17. 08. 2021

Česká bankovní asociace rozšiřuje vzdělávací programy. Nově nabízí následné vzdělávání pro zprostředkovatele pojištění i pro veřejnost


Česká bankovní asociace (ČBA) spouští v rámci svého vzdělávacího portálu ČBA EDUCA program následného vzdělávání i pro veřejnost. Ten je určen všem zprostředkovatelům pojištění, kteří mají ze zákona povinnost každoročně prohlubovat své odborné znalosti absolvováním školení u akreditované instituce, což navíc musejí prokázat osvědčením. Letos se tato povinnost týká téměř 40 tisíc pojišťovacích zprostředkovatelů. ČBA je jedním z prvních držitelů akreditací pro poskytování zkoušek odborné způsobilosti. Od platnosti zákona, tj. od prosince 2018, již ČBA EDUCA zrealizovala téměř 20 tisíc zkoušek z pojišťovacích produktů. Nabídka následného vzdělávání pro veřejnost je tak doplněním služeb, které zprostředkovatelům pojištění pomohou dostát zákonné povinnosti.

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění přinesl koncem roku 2018 do prokazování odbornosti nový prvek. Je jím institut následného vzdělávání. Jeho hlavním cílem je, aby se osoby oprávněné distribuovat pojištění pravidelně vzdělávaly a dále prohlubovaly svoje odborné znalosti a dovednosti, které nabyly složením odborné zkoušky. V loňském roce se tato povinnost týkala jen několika stovek zprostředkovatelů pojištění, v letošním roce ji musí absolvovat již téměř 40 tisíc osob. „ČBA začala jako akreditovaná instituce nabízet odborné zkoušky z pojištění téměř bezprostředně poté, co ČNB vydala příslušné vyhlášky a zpřístupnila sady otázek. První vlna zkoušek proběhla již v roce 2019, proto už vloni museli ti, kdo ji absolvovali, získat osvědčení o následném vzdělávání. Jednalo se pouze o pár stovek zprostředkovatelů. Letos má tuto povinnost již téměř 40 tisíc osob. Proto jsme otevřeli následné vzdělávání i veřejnosti. Doposud ho mohli u ČBA absolvovat jen zaměstnanci bank,“ objasňuje Lucie Nápravová, projektová manažerka ČBA EDUCA. Zároveň dodává: „Výhodou následného vzdělávání v ČBA EDUCA je možnost on-line studia, které je zpřístupněno obratem po zaplacení, přičemž úhradu lze nově provést přes platební bránu, tedy platební kartou. Zároveň mají účastníci kurzu jistotu, že kurz pokryje zákonem požadovaný rozsah znalostí a že získají osvědčení od renomované akreditované osoby, které je vždy dohledatelné a kdykoliv ověřitelné pomocí QR kódu.“

Kurzy následného vzdělávání jsou v ČBA EDUCA připraveny jako obsahově kompletní materiály, které zahrnují celý stanovený rozsah podle typu zkoušky včetně podrobnějšího vysvětlení některých problematických nebo zajímavých pasáží. Kurzy splňují požadovaný rozsah 15 hodin a jsou účastníkovi k dispozici on-line kdykoli. Po přihlášení se ke kurzu je už na samotném účastníkovi, jak si studium zorganizuje a rozloží podle svých časových možností. Na závěr kurzu účastník složí krátký test, po jehož úspěšném složení je mu automaticky vystaveno osvědčení, které splňuje všechny zákonné náležitosti.

Více na https://www.cbaeduca.cz/