Poukázka nenesoucí úrok

(Noninterest bearing note)

Poukázka nedávající periodické úrokové platby. Místo toho je prodávána s diskontem a splácena za nominální hodnotu.

Další pojmy