Potvrzující ujednání

(Affirmative covenant)

Ujednání zavazující firmu uskutečnit určitý specifický úkol.

Další pojmy