Potvrzující banka

(Confirming Bank)

Potvrzující banka potvrzuje neodvolatelný akreditiv na základě pověření nebo požadavku vystavují banky. Jestliže avizující banka garantuje proplacení akreditivu, je označována jako potvrzující. Prvotní úlohu banky avizovat akreditiv doplňuje převzetí závazku za zaplacení, akceptaci nebo negociaci akreditivu. Takovýto závazek doplňuje, nikoli nahrazuje již vydanou záruku vystavující banky.

Další pojmy