E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Projekt SONIA: Postupuje k podpisu prezidenta

  • 30. 01. 2020

Senát ČR včera navečer k nezbytným zákonným úpravám nezaujal stanovisko a chybí tak už jen podpis prezidenta

 

Nepřijetí jednoznačného stanoviska Senátem je zcela legitimní postup vyplývající z jednacího řádu horní komory. Ostatně podobným způsobem proběhlo před několika lety i senátní projednávání nového občanského zákoníku. Včerejší výsledek znamená, že předloha se považuje za řádně projednanou a nic nebrání završení legislativního procesu v podobě podpisu prezidenta republiky,“ Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele a hlavní právník ČBA.

Po podpisu prezidenta republiky budou moci občané využívat své přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví pro komunikaci se státem i soukromými firmami v roce 2021.

Na využívání bankovní identity pracují pod hlavičkou České bankovní asociace banky společně již více než rok, a to v rámci projektu s názvem SONIA. 


Projekt SONIA

Cílem projektu SONIA je usnadnit občanům vyřizování svých záležitostí se soukromými společnostmi i úřady elektronicky. K tomu je potřeba prokázat elektronicky svoji identitu. V Česku zatím chybí univerzální „digitální“ doklad totožnosti pro komunikaci se státními úřady či soukromými společnostmi. Nejrozšířenějším nástrojem „digitálního“ ověřování totožnosti je bankovní identita pro přihlašování do internetového bankovnictví.

Díky Bankovní identitě se budou Češi moci prokazovat stejně jednoduše jako se přihlašují do svého elektronického bankovnictví.  Z domova budou moci komunikovat se soukromými společnostmi i úřady, neboť se počítá s tím, že prostřednictvím své bankovní identity se připojí také do Portálu občana. Snadno, bezpečně a zdarma.

 

Více o bankovní identitě a jejím fungování na webu https://bankovni-identita.cz