Poštovní převod (MT)

(Mail transfer (MT))

Převod peněžní částky prostřednictvím pošty. Odesílatel podepisuje příkaz ukládající bance, aby převedla příslušnou částku prostřednictvím pošty, s uvedením jména a adresy příjemce.

Další pojmy