Poskytoval internetové platební služby

(Internet Payment Service Provider)

Subjekt mající smluvní vztah se zúčtovací bankou o poskytování platebních služeb konkrétnímu obchodníkovi. Nebo také společnost poskytující služby na internetu a se smluvním vztahem k zúčtovací bance (acquirerovi), umožňující poskytovat platební služby smluvnímu obchodníkovi. Ve zkratce IPSP.

Další pojmy