Portfolio management

Řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z hlediska diverzifikace výnosů a rizika.

Další pojmy