Poplatky spojené s uzavřením obchodu

(Closing charges)

Výdaje spojené s převodem vlastnictví nemovitosti, zahrnují různé právnické poplatky, poplatky za ocenění nemovitosti, za zápis do příslušného rejstříku atd.

Další pojmy