Poplatek za operace prováděné na účtu

(Activity charge)

Poplatek účtovaný v souvislosti s aktivitami prováděnými na účtu. Obvykle tyto poplatky odrážejí počet a velikost transakcí provedených na daném účtu.

Další pojmy