Poplatek z prodlení

(Late charge)

Procentní poplatek (penále), účtovaný v souvislosti s každou platbou z úvěru nebo jiného závazku, která nebyla zaplacena do své splatnosti.

Další pojmy