ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Poplatek z prodlení

(Late charge)

Procentní poplatek (penále), účtovaný v souvislosti s každou platbou z úvěru nebo jiného závazku, která nebyla zaplacena do své splatnosti.

Další pojmy