Poměr ztrát

(Loss ratio)

Podíl ztrát placených nebo naakumulovaných pojistitelem k vybranému pojistnému během období jednoho roku.

Další pojmy