Poměr výnosu k ceně (EP ratio)

(Earnings price (EP ) ratio)

Podíl zisku na jednu akcii a současné tržní ceny akcie.

Další pojmy