Poměr solventnosti

(Solvency ratio)

Rovněž známo jako platební schopnost. Banky jsou povinny podle národní a mezinárodní legislativy podporovat kapitálem obchody a služby, které nabízejí. Toto je mírou schopnosti banky dostát svým závazkům, jak dlouhodobým tak krátkodobým, a absorbovat jakékoli případné ztráty.

Další pojmy