E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Poměr solventnosti

(Solvency ratio)

Rovněž známo jako platební schopnost. Banky jsou povinny podle národní a mezinárodní legislativy podporovat kapitálem obchody a služby, které nabízejí. Toto je mírou schopnosti banky dostát svým závazkům, jak dlouhodobým tak krátkodobým, a absorbovat jakékoli případné ztráty.

Další pojmy