Poměr půjčky k hodnotě

(Loan-to-value ratio)

Poměr velikosti úvěru k hodnotě vztahujících se aktiv.

Další pojmy