Poměr kmenových akcií

(Common stock ratio)

Poměr hodnoty kmenových akcií společnosti k její celkové kapitalizaci, vyjádřený v procentech. Poměr kmenových akcií je vyjádření toho, nakolik je společnost financována vlastním kapitálem.

Další pojmy