ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Poměr kmenových akcií

(Common stock ratio)

Poměr hodnoty kmenových akcií společnosti k její celkové kapitalizaci, vyjádřený v procentech. Poměr kmenových akcií je vyjádření toho, nakolik je společnost financována vlastním kapitálem.

Další pojmy