Poměr dlužných dnů

(Debtor days ratio)

Průměrná doba splatnosti závazků dlužníky.

Další pojmy