Poměr dluhu k čistému jmění

(Debt-to-net worth ratio)

Celkové závazky vydělené celkovým čistým jměním. Indikuje stupeň, jakým jmění společnosti kryje požadavky věřitelů.

Další pojmy