Abyste nás lépe našli, měníme se na cbaonline.cz. E-maily jsou nově ve tvaru jmeno.prijmeni@cbaonline.cz

Poměr dluhu k čistému jmění

(Debt-to-net worth ratio)

Celkové závazky vydělené celkovým čistým jměním. Indikuje stupeň, jakým jmění společnosti kryje požadavky věřitelů.

Další pojmy