Poměr dluh/jmění

(Debt/equity ratio)

1. Tento poměr srovnává aktiva poskytnutá věřiteli s aktivy poskytnutými akcionáři (majiteli). Je určen vydělením dlouhodobých dluhů běžným akciovým kapitálem.2. Poměr akciového kapitálu k celkovým závazkům, někdy bráno jako poměr akciového kapitálu k dlouhodobým dluhům.

Další pojmy