Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Poměr cena - výnos (P/E poměr)

(Price - earnings (P/E ) ratio)

Poměr tržní ceny firemní akcie k zisku firmy připadajícímu na akcii. Při výpočtu se používá vážený počet akcií, emitovaných během předchozího účetního období.

Další pojmy