Politika, pojistka

(Policy)

1. Pravidlo nebo regulativ vyhlášený, zavedený a ratifikovaný státním zákonodárným orgánem.2. Pojistná smlouva.

Další pojmy