Politika centrální banky

(Central bank policy)

Politika rozhodování a řízení ve věcech měnového a bankovního systému.

Další pojmy