Pokyn ke zdržení nákupu

(Buy stop order)

Pokyn k nákupu, který má být odložen do doby, kdy tržní cena vzroste až na stop-cenu, aby pak byl realizován za nejlepší dosažitelnou cenu.

Další pojmy