Pokles

(Dip)

Používáno pro označení mírného poklesu hodnoty cenných papírů, komodit nebo zahraničních měn, jejichž ceny dosud rostly.

Další pojmy