Pokladní kniha

(Cash book)

Účetní kniha, která zachycuje hotovostní příjmy a výdaje.

Další pojmy