Pojistný zájem (životní varianta)

(Insurable interest (life version))

Vztah mezi osobou a jejím potencionálním beneficientem pojistné smlouvy

Další pojmy