Pojistný zájem (varianta majetku a závazku)

(Insurable interest (property and liability version))

Vztah mezi majetkovou položkou a potencionálním beneficientem pojistné smlouvy.

Další pojmy