Pojistný matematik

(Actuary)

Matematik, který pracuje pro pojišťovnu a vypočítává pojistné, podíly, pojistné plnění, penzijní a anuitní plány. Při svých výpočtech používá rizikové faktory získané z historických (zkušenostních) tabulek.

Další pojmy