Pojistný certifikát

(Certificate of insurance)

Dokument vystavený pojišťovnou k osvědčení rozsahu pojištění a limitu krytí.

Další pojmy