ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Pojistný certifikát

(Certificate of insurance)

Dokument vystavený pojišťovnou k osvědčení rozsahu pojištění a limitu krytí.

Další pojmy