ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Pojistná smlouva s jedinou platbou pojistného

(Single premium policy)

Pojistná smlouva, kdy je placena samostatná částka pojistného v době vystavení smlouvy.

Další pojmy