Pojistná smlouva s jedinou platbou pojistného

(Single premium policy)

Pojistná smlouva, kdy je placena samostatná částka pojistného v době vystavení smlouvy.

Další pojmy