Pojistná smlouva

(Insurance policy)

Pojistný kontrakt určující, jaká rizika jsou pojištěna a jaké je třeba platit pojistné.

Další pojmy