Pojištění pro vlastní potřebu

(Captive insurance)

Mnoho společností považuje za ekonomicky výhodné samo si pojistit alespoň část svých aktivit. Lze tak učinit založením oddělené kapitalizované společnosti, jejímž úkolem je vystupovat jako pojistitel firemních aktivit a která tak může profitovat z daňových výhod, jež příslušejí pojišťovacím společnostem.

Další pojmy