Pojištění exportního úvěru

(Export credit insurance)

Speciální pojistné krytí vývozce, které slouží k ochraně před obchodním a politickým rizikem zahraničního prodeje. Pojištění exportního úvěru je dostupné jak od komerčních pojišťovatelů, tak od vládních agentur. Příkladem známých veřejných exportních úvěrových agentur mohou být např. český EGAP, americká Eximbank, anglická Export Credits Guarantee Department a francouzská COFACE.

Další pojmy