Pojištěnec

(Policyholder)

Osoba chráněná pojistnou smlouvou.

Další pojmy